Patientforeningen LyLe

Jeg har arbejdet fast for LyLe som deres egen marketingafdeling siden udgivelsen af det første medlemsblad, LyLe Bladet, i 2012. Sammen har vi udviklet en række forskellige materialer, der alle tjener til det formål at give viden og fællesskabsfølelse til foreningens patienter – patienter med blodkræftsygdomme og deres pårørende.

Cirka fire gange om året udgiver foreningen et flot medlemsblad, LyLe Nyt, tæt pakket med faglige artikler, personlige historier og sidste nyt inden for hæmatologien. Jeg er med i redaktionen sammen med to medlemmer af LyLes bestyrelse og journalist Finn Stahlschmidt, der skriver artiklerne til bladet (Finns hjemmeside har jeg også lavet).

Mine opgaver herudover er korrekturlæsning af artiklerne og design/layout af bladene. Jeg står ligeledes for tryk og distribution af bladene til medlemmer, tovholdere og landets hæmatologiske afdelinger samt publicering af de enkelte artikler og bladet i sin helhed på hjemmesiden, lyle.dk.

I december 2017 lancerede vi en ny hjemmeside – lyle.dk – som jeg lavede i samarbejde med Ole Frølich Christensen fra Carmé.

Hjemmesiden indeholder bl.a. masser af information om de sygdomme, LyLe dækker. Det har vi samlet i specifikke sygdomssektioner og et stort bibliotek. På siden kan man også finde vej til LyLes netværksgrupper og de mange arrangementer, som foreningen holder for medlemmerne.

Ole og jeg stod for oplæg, struktur, produktion, test og lancering af siden – dvs. alle led fra idé til virkelighed.

Siden udbygges kontinuerligt og vedligeholdes dagligt – dette arbejde står jeg også for.

Det har jeg også lavet …

Skal vi arbejde sammen?

JEG KAN OGSÅ VÆRE DIN MARKETINGAFDELING

Det vil glæde mig at hjælpe dig, hvis du også har brug for hjælp til udvikling af materialer – som du kan se, kan det være alt fra visitkort og kuglepenne til blade, bøger, hjemmesider osv.

Tag endelig kontakt, hvis du kan bruge noget at det, jeg kan:
Ring på 40 26 72 06, send mig en e-mail på rikke@plusr.dk eller brug formularen nedenfor.

Navn(Påkrævet)